Halvårsstatus

Op til Nytår mente bestyrelsen i landets måske ældste fotoklub, at vi havde fundet metoden til at fastholde medlemmerne og tiltrække flere af byens mange foto-interesserede: Mere synlighed og mere involvering!

Vi havde forstået, at solid annoncering af klubbens aktiviteter på sociale medier samt åben snak med medlemmerne om, hvad der skal på programmet, det vækker nysgerrighed, og det skruer op for deltagelsen tirsdag efter tirsdag.

Så for at facilitere dette lavede vi planen for ”40 tirsdage i 2024” – og vi lagde i januar ud med Åbent Hus og lancering af de faste månedsaktiviteter Workshops og Showtime.

Siden har der været 22 tirsdage i programmet – så her halvvejs gennem året gør vi status.
Læs det venligst som en invitation til kommentarer og forbedringer!

 

©JØ

Tal lyver ikke

I tørre tal er vi på den gode side af 50 medlemmer nu, og Facebook gruppen har netop rundet 200 medlemmer! Statistikken siger, at der i gennemsnit har været 21,5 deltagere på tirsdage (42 gæster til åbent hus ikke medregnet) – et tal der maj-juni er dalet en smule.

De forskellige aktiviteter

En hurtig gennemgang af de forskellige aktiviteter giver os et praj om, hvad vi i planlægning for efteråret og 2025 skal prøve at være opmærksomme på.

Sociale events
Generalforsamlingen, sommerafslutningen og julefrokosten er faste aktiviteter i årshjulet med det formål at styrke fællesskabet mellem medlemmerne. I år har også Åbent Hus bidraget, og med så mange nye medlemmer i flokken har bestyrelsen fokus på, at alle skal føle sig blandt venner. At kende hinanden bedre er også tanken bag ‘Netværket‘ – en af de nye features, vi har tilføjet på hjemmesiden. 

Foredrag har gennem mange år været en attraktiv aktivitet. Og selvom både målsætninger og budgettet lægger op til flere gode foredrag i 2024, så har vi faktisk kun gennemført et enkelt; Jens Jackobsen, der 16/4 var på online. Han var til gengæld rigtig god, så der efterspørges flere foredrag – det arbejder vi på.

Alle er velkommen til at komme med/sende os idéer til gode foredragsholdere!

Udflugter er også vigtige – også selv om det traditionelt tiltrækker lidt færre end aftener hjemme i klubhuset gør. I april var vi på Vrå Højskole/Bast studio i Hjørring og i maj var vi en tur i Hammer Bakker, som optræk til udstillingen i juli.

Udflugter giver både inspiration og skaber bedre kontakt medlemmerne imellem. Også her vil vi gerne modtage forslag.

Medlem2Medlemmer kalder vi de aftener, hvor egne medlemmer har forberedt oplæg om egne foto-erfaringer, om særlige teknikker eller andet, der er værd at dele med hinanden.

I år har Leif, Lars Fich og Kurt bidraget til at gøre Åbent Hus arrangementet spændende. I februar fortalte Flemming J, René og Jens Ole om deres liv med kamera, og i april gav Finn en intro til astro-fotografering, mens Lars Fich igen var på; denne gang om sin Hirtshals-bog.

Mon ikke der til efteråret bliver tid til flere af disse gode interne oplæg? I må meget gerne melde jer.

Klubkonkurrencen er vi nu halvvejs med. Her kan vi også konstatere fremgang i deltagelse sammenlignet med de seneste år, og mange havde fornøjelse af at være med til Bjarne Hyldgaards runde som bedømmer af 1. afd. i marts måned.

Bestyrelsen har taget dommer-præstationerne til efterretning, for det er vigtet, at denne interne konkurrence giver medlemmerne adgang til struktureret, konstruktiv kritik, så man bliver bedre til at fotografere – og gerne også får mod på at deltage for Aalborg Fotoklub i nationale og internationale fotokonkurrencer.

Showtime og Workshops er nye månedlige aktiviteter. Showtime har kørt med forskellige temaer – fra det klassiske vis dine billeder i plenum og få andres kommentarer via RAW-edit-forslag-og-snak til forskellige billeder og emner i 3-5 mands-grupper. Generelt har der været god opbakning, men vi erkender, at for sen eller uklar kommunikation op til Showtime-tirsdage har forvirret og sikkert betydet fravær.

Vi prøver at stramme op med planlægning og kommunikation. Lad os høre, hvad I tænker.

Workshops har til formål at medlemmernes egne ønsker til aktiviteter og erfaringsudvekslinger med andre medlemmer i klubben kan faciliteres en gang om måneden. Dette fri-leg initiativ synes at være blevet vel modtaget – målt både i antal deltagere og i antal og variation af emner, der bliver foreslået. Desuden bemærker vi, at aktiviteter i grupper styrker integrationen af nye medlemmer, som om man lærer hinanden lidt bedre at kende i grupper.

 

Som nævnt et par gange ovenfor, så er vi i bestyrelsen meget modtaglige for input, forslag og kritik fra medlemmerne – så hold jer ikke tilbage!

Vi ser frem til et spændende 2. halvår i byens gamle fotoklub.

 

F/hilsner og god sommer!

Bestyrelsen, 17. juni 2024