Kontingent

Kontingentet i Aalborg Fotoklub fastsættes årligt på generalforsamlingen. Kontingentet opkræves halvårligt i april og oktober på e-mail til klubbens medlemmer. 

Nye medlemmer modtager efter indmeldelse en e-mail med betalingsoplysningerne for medlemskab i klubben.

Kontingentet er pt. på 500 kroner halvårligt. Det indbetales ved overførsel til foreningens konto:
Reg.nr.: 9217 – Kontonummer.: 2073064344

Aalborg Fotoklub er medlem af SDF (Selskabet for Dansk Fotografi). Tidligere var medlemmer af klubben også medlem af SDF via klubben. Dette er imidlertid ændret, så den enkelte selv skal tegne medlemskab af SDF. Der er forskellige muligheder varierende fra 0 kr – 500 kr/år. Læs mere hos SDF