Regler for Klubkonkurrencen

Regler for klubkonkurrencen, hvor årets klubmester findes og vandrepokalen “mågen” er præmien.

Afleveringer

Der er i klubkonkurrencen 4 afleveringer (også benævnt afdelinger). De annonceres i klubben og kalenderen på hjemmesiden, og billedsekretær opfordrer til deltagelse, når tid er. Desuden ved opslag på facebooksiden, så hold dig orienteret!

I hver afdeling konkurreres der i 3 kategorier:
– Digitale billeder – frit emne
– Papirbilleder – frit emne
– Digitale billeder – tema. Der udmeldes et nyt tema til hver afdeling.

Der kan deltages i en, to eller alle tre kategorier. I hver kategori kan der afleveres max. 2 billeder. Der kan ikke afleveres serier. Der kan afleveres ethvert emne, tema eller teknik.

Alle deltagende billeder skal registreres via www.aalborgfotoklub.dk, for at kunne deltage. Senest 14 dage før hver aflevering åbnes der for upload af billeder fra medlemmerne på hjemmesiden (kræver login). Der lukkes for upload kl 19.00 på dagen for afleveringen. De digitale filer til papir skal også uploades. Billeder til upload skal maksimalt være 3840 pixel i bredde og 2160 pixel i højde.

Alle papirbilleder skal monteres jævnfør SDFs regler for ”Den Nationale” *). Ved aflevering til bedømmelse i udlandet kan det af portohensyn gives dispensation til, at alle medlemmer afleverer billederne som print på 20*30 papir. Ved andre mål kan hvid kant accepteres. Papirbilleder skal markeres med Aalborg Fotoklub, navn på autor, titel og retning for at kunne deltage i konkurrencen.

Et billede kan kun deltage i klubkonkurrencen 1 gang i en monokrom version og 1 gang i en farvet version.

Overholdes ovenstående ikke, kan billederne blive afvist.

Bedømmelse og point

Det er billedet, der kommer i højsædet – ikke fortolkningen af et bestemt emne. Billederne bedømmes af eksterne klubber eller personer. Dommeren i de enkelte afdelinger skal give hvert billede point i 3 kategorier: teknik, komposition og oplevelse. Kategorierne “teknik” og “komposition” tildeles med hver 1-3 point, hvor 1 er lavest og 3 højest. Kategorien “oplevelse” tildeles 1-9 point, hvor 1 er lavest og 9 er højest. Hvert billede kan derved minimum få 3 eller maksimalt 15 point.

Ved hver afdeling skal dommeren angive hvilket billede, der er ”dommerens vinder”, “dommerens nr. 2” og “dommerens nr. 3” i både digital- og papirkategorien. Der tildeles ikke ekstra point for dette. Rangeringen af billederne er sorteret i følgende rækkefølge: dommerens point, total point, oplevelse, komposition og teknik og til slut alfabetisk.

Der føres regnskab over placeringerne, der efter hver afdeling offentliggøres på klubbens hjemmeside. Efter sidste afdeling findes en årets klubmester. Den er den person med samlet højeste score når digital og papir lægges sammen. Der findes også en vinder af henholdsvis papir og digital.

Ved pointlighed efter 4 afdeling findes den samlede vinder ved at se på samlet antal point i 4. afdeling. Den med højeste point i 4. afdeling er vinder. Er der pointlighed i 4. afdeling kigger man på 3. afdeling, herefter 2. afdeling og i sidste ende 1. afdeling. Det samme gør sig gældende ved pointlighed i papir og digital.

Der er præmie til vindere i de to kategorier samt til den samlede klubmester. Den samlede vinder (årets klubmester) modtager desuden ”Mågen”, som er en vandrepokal. Vinderen af “Mågen” skal huske at medbringe den i klubben senest 14 dage før årets vindere kåres. Se klubbens kalender for dette.

Afleverede billeder vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside i en begrænset opløsning og kan blive tilbageholdt i klubben til brug ved udstillinger.

 

*) Fra SDF’s hjemmeside:

Papirbilleder skal monteres på let støttekarton eller i passepartout med ydermål på minimum 25 x 35 og maksimum 30 x 40 cm. Kvadratisk format 30 x 30 cm er også tilladt.

Den maksimale tykkelse må ikke overstige 3 mm.

Uopklæbede billeder og billeder, der afviger fra angivne størrelser vil ikke deltage i bedømmelsen.