Bestyrelse

Hvert år ved generalforsamlingen vælges en bestyrelse for Aalborg Fotoklub.

Følgende er valgt på GF24, og er efterfølgende konstitueret som der fremgår nedenfor:

Formand Jens Ørnsholt 20917886 formand@aalborgfotoklub.dk
Næstformand Flemming Junker 28554160 naestformand@aalborgfotoklub.dk
Kasserer Jens Ole Taisbak 60141781 kasserer@aalborgfotoklub.dk
Billedsekretær Leif Alveen 61285285 billedsekretaer@aalborgfotoklub.dk
Sekretær Flemming Junker 28554160 sekretaer@aalborgfotoklub.dk
Bestyrelsesmedlem Karina Laursen    
Webmaster Finn Elmgaard 22923893 webmaster@aalborgfotoklub.dk
1. suppleant Clara Dyhr Jensen    
2. suppleant Finn Elmgaard