Tema til 3. afd. af klubkonkurrencen

Tema til 3. afd. (august) er:
TRÆ
Som sædvanlig er der åbent for bred fortolkning af temaet.