Regler for Klubkonkurrencen

Regler for klubkonkurrencen, hvor årets klubmester findes og vandrepokalen “Mågen” er præmien.

Afleveringer

Der er i klubkonkurrencen 4 afleveringer (også benævnt afdelinger). De annonceres i klubben og kalenderen på hjemmesiden, og billedsekretær opfordrer til deltagelse, når tid er. Desuden ved opslag på facebooksiden, så hold dig orienteret!

I hver afdeling konkurreres der i 3 kategorier:
– Digitale billeder – frit emne
– Papirbilleder – frit emne
– Digitale billeder – tema. Der udmeldes et nyt tema til hver afdeling.

Der kan deltages i en, to eller alle tre kategorier. I hver kategori kan der afleveres max. 2 billeder. Der kan ikke afleveres serier. I kategorierne med frit emne kan der afleveres ethvert emne, tema eller teknik.

Alle deltagende billeder skal registreres via www.aalborgfotoklub.dk, for at kunne deltage. Senest 14 dage før hver aflevering åbnes der for upload af billeder fra medlemmerne på hjemmesiden (kræver login). Der lukkes for upload kl 19.00 på dagen for afleveringen. De digitale filer til papir skal også uploades. Billeder til upload skal maksimalt være 3840 pixel i bredde og 2160 pixel i højde.

Alle papirbilleder skal monteres på 30 x 40 cm karton eller monteres i passepartout med samme ydermål . Ved aflevering til bedømmelse i udlandet kan det af portohensyn gives dispensation til, at alle medlemmer afleverer billederne som print på 20*30 papir. Ved andre mål kan hvid kant accepteres. Papirbilleder skal markeres med Aalborg Fotoklub, navn på autor, titel og retning for at kunne deltage i konkurrencen.

Der må ikke forekomme vandmærker eller navnetræk i billedfladen.

Overholdes ovenstående ikke, kan billederne blive afvist.

Bedømmelse og point

Det er billedet, der kommer i højsædet – ikke fortolkningen af et bestemt emne. Billederne bedømmes af eksterne klubber eller personer. Dommeren i de enkelte afdelinger skal give hvert billede point i 3 kategorier: teknik, komposition og oplevelse. Kategorierne “teknik” og “komposition” tildeles med hver 1-3 point, hvor 1 er lavest og 3 højest. Kategorien “oplevelse” tildeles 1-9 point, hvor 1 er lavest og 9 er højest. Hvert billede kan derved minimum få 3 eller maksimalt 15 point.

Ved hver afdeling skal dommeren angive hvilket billede, der er ”dommerens vinder”, “dommerens nr. 2” og “dommerens nr. 3” i både digital- og papirkategorien. Der tildeles ikke ekstra point for dette. Rangeringen af billederne er sorteret i følgende rækkefølge: dommerens point, total point, oplevelse, komposition og teknik og til slut alfabetisk.

Der føres regnskab over placeringerne, der efter hver afdeling offentliggøres på klubbens hjemmeside. Efter sidste afdeling findes årets klubmester. Den er den person med samlet højeste score, når de 3 kategorier lægges sammen. Der findes også en vinder i hver kategori.

Ved pointlighed efter 4 afdeling findes den samlede vinder ved at se på antal opnåede førstepladser. Det samme gør sig gældende ved pointlighed i de enkelte kategorier.

Der er præmie til 1., 2. og 3.-pladsen i den samlede stilling. Den samlede vinder (årets klubmester) modtager desuden ”Mågen”, som er en vandrepokal. Vinderen af “Mågen” skal huske at medbringe den i klubben senest 14 dage før årets vindere kåres. Se klubbens kalender for dette.

Afleverede billeder vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside i en begrænset opløsning og kan blive tilbageholdt i klubben til brug ved udstillinger.