Historie

I efteråret 1940 blev fotoklubben ”Aalborg Knips” stiftet af folk fra Aalborg Stiftstidende. Det gjaldt blandt andre klubbens første formand, Kaj B. Hessov, og Wang, klubbens første sekretær. Der var dog også medlemmer udenfor bladet, blandt andre den først kasserer, Thorkild Mouritsen. Klubbens formål var, dengang som nu, at udvikle medlemmernes sans for god fotografering i den retning, som klubbens undertitel ”klub for billedmæssig fotografi” angav.

Ved klubbens start var medlemsantallet lovfæstet til max. 25, men i de første år var der kun 15-16 medlemmer. For at blive medlem dengang skulle man aflevere en samling billeder, der så blev bedømt af klubbens billedudvalg. Blev billederne fundnet gode nok, kunne man blive medlem – ellers ikke.
I klubben var der en månedlig opgave at løse, med afleveringspligt, og billederne blev derefter diskuteret på møderne.

Klubben var fra starten med i Danske Camera Pictorialisters mappecirkulation. Danske Camera Pictorialisters var et selskab af personlige medlemmer, som under cand. mag. H.B.J. Cramers ledelse organiserede et vist samarbejde og udveksling af billedmapper medlem danske fotoklubber, ligesom de efter krigen organiserede en udveksling af billedmapper med udenlandske klubber og organisationer.

D.C.P, som selskabet i daglig tale kaldtes, arrangerede også en årlig landskonkurrence, hvortil de deltagende klubber indsendte en billedmappe med 25-30 billeder. ”Aalborg Knips” brillerede ved det første år af sin eksistens at vinde denne landskonkurrence. ”Aalborg Knips” arrangerede i øvrigt i løbet af sine første år to store landsudstillinger, der under titlen ”Danmarks fotografier” blev udstillet med stor succes i Håndværkerforeningens store sal.
Nogle år senere slækkende klubben på de ret skrappe optagelsesbetingelser, og arbejdet gik mere og mere i den retning, vi kender i dag. Dog har der gennem næsten alle årene været en fast månedlig fotografisk opgave at løse.

”Aalborg Knips” og mange af landets øvrige fotoklubber voksede sig større og stærkere, som årene gik, og da samarbejdet mellem klubberne og D.C.P. ikke var helt gnidningsløst, blev det efterhånden et udtalt ønske at skabe sin egen landsorganisation.
”Aalborg Knips” og K.F.A.K. var meget aktive i denne sag, og i 1957 stiftedes ”Selskabet for Dansk Fotografi”. Buus Jensen fra ”Aalborg Knips” valgtes til selskabet første formand (det var før formanden blev præsiden)t og ledede det i de første år, som det eksisterede. Selskabet overtog efterhånden det samarbejde med udenlandske klubber og organisationer, som D.C.P. hidtil havde haft, deriblandt det danske medlemskab af den internationale organisation F.I.A.P.

”Aalborg Knips” skiftede for en del år siden navn til Aalborg Fotoklub.

Klubben har gennem hele sin tid lokalmæssigt ført en meget omflakkende tilværelse. De første år blev møderne holdt på Holles konditori. Siden har blandt andet Konditori Kristine, Odd Fellow Palæet og Håndværkerforeningen lagt lokaler til. Gennem en del år holdt klubben til i Nørresundby Biblioteks udmærkede mødelokale, indtil ønsket om at få egne lokaler blev til virkelighed i 1991.

Det fik man på Østerbro, og lokalerne har var de følgende ni år ramme om mange hyggelige klubaftener. Klubben kunne nu stille mørkekammer og atelier til rådighed for medlemmerne, og man havde mulighed for permament udstilling af medlemmernes billeder. Det var derfor med stor skuffelse, at klubben kort før jul 1990 måtte forlade sit faste tilholdssted.

I en overgang derefter var klubben hjemløs og holdt sine mødeaftener på Vejgaard Bibliotek.

Ved Aalborg Kommunes velvilje lykkedes det imidlertid igen at skaffe klubben egne lokaler, denne gang på Harald Jensens Vej i vestbyen. De nye lokaler blev klar til indflytning i foråret 1981, og her har vi så boet i eget hus med alle faciliteter indtil 2008.

I 2008 besluttede Aalborg Kommune at sælge lokalerne på Harald Jensens vej, og fotoklubben blev istedet tilbudt større lokaler på Lilletoften. Vi flyttede derud i november måned og har fortsat egne lokaler, som er en god ramme om vores hyggelige klubaftener. Vi har dog ikke længere et mørkekammer, da der ikke er så mange blandt os, der fremkalder billeder på gammeldags maner længere. Der er nogle stykker som stadig bruger analogt udstyr og fremkalder analogt, men idag er digitalkamera det mest almindelige i klubben.