Aktiviteter

Fotoklubben er en fysisk fotoklub i Aalborg for fotoamatører.
Her kan du dele din passion for fotografi med både øvede og næsten nybegyndere.
Vi har egne lokaler og et studie, og vi mødes hver tirsdag aften. Det kræver medlemskab og kontingent at deltage i klubbens aktiviteter.

Hvad foregår der i klubben?

Fotoklubben holder klubaften hver tirsdag aften kl. 19.30 – ca. 22.00. I klubbens kalender kan du se, hvad vi har på programmet.

Showtime

Her har medlemmerne uploaded op til 10 billeder hver, som på aftenen vises til de fremmødte. Billederne diskuteres og der falder nok gode råd og tips af undervejs.

Desuden kan der fra hjemmesiden downloades én raw-fil, som medlemmerne hver især kan redigere efter eget valg og efterfølgende uploade til fremvisning. Ny raw-fil til hver Showtime.

Workshop

Det er klubaftener, hvor (næsten) alt kan ske. Der er plads til tekniksnak, diskussion af billeder, sidemandsoplæring, foto i studiet m.v., alt i større eller mindre grupper.

Klubkonkurrencen

Vores årlige klubkonkurrence bliver afviklet over fire gange pr. år. Medlemmerne kan hvert kvartal aflevere to digitale billeder og to papirbilleder (print) med frit tema, samt 2 digitale billeder med bundet tema. Billederne bedømmes af en eller flere eksterne dommere, som typisk kommer fra en anden fotoklub i landet.

Fototure

Vi tager også tit ud af huset på fælles fototure. Dette på almindelige klubaftener om tirsdagen (mest om foråret og sommeren), derudover endagsture lidt længere væk, og endelig har vi etableret en rejsegruppe, hvor der arrangeres ture til udlandet.

Foredrag

For at få inspiration og høre hvordan andre gør ting, så har vi jævnligt besøg i klubben udefra.