Medlemsliste udvalg

Allan Kjær
Amalie Østnæs Rosgaard
Anders Hørsholm
Andreas Meier
Anna-Marie Jespersen
Birger Gade Sørensen
Carsten O. Christensen
Finn Elmgaard
Flemming Junker
Helge Bjørn-Jensen
Jens Ørnsholt
Jørgen Pedersen
Keld Væver
Kristian Pedersen
Kurt Barkmann
Lars Brorson Fich
Lars Jørgensen
Lars Mørch
Lars Nedergaard Jensen
Leif Alveen
Leif Vinther
Lone Bredahl
Mogens Rokkedal
Morten Bak
Niels Norre
Niels Ole Bjærre
Ole P.Riis
Ole Rosenørn de Lasson
Ole Vad Nielsen
Sigbjørn Hansen
Søren Gunge
Tina Hollner
Torben Christensen