LoginAktiviteter i Aalborg Fotoklub


Aalborg fotoklub holder klubaften hver tirsdag aften fra kl. 19.30 - ca. 22.00. I klubbens kalender kan du se, hvad vi har på programmet.

De aktiviteter, vi har, er baseret på faste programpunkter, men også ture ud af huset, foredragsholdere mm.

Vis Dine Billeder

Her har medlemmerne uploaded op til 10 billeder hver, som på aftenen vises til de fremmødte. Billederne diskuteres og der falder nok gode råd og tips af undervejs.

Temaaftener

Til klubbens temaaftener har medlemmerne uploaded 1 billeder hver, som de mener opfylder temaet. Et tema kan være "grøn", "jul", "træls" og lignende. Billederne bliver udsat for kritik og derefter afstemning, hvor der kåres en vinder - der kan tage æren med hjem.

Klubkonkurrencen

Vores årlige klubkonkurrence bliver afviklet over 4 gange pr. år. Medlemmerne afleverer hvert kvartal 2 digitale billeder og 2 papirbilleder. Billederne bedømmes af en eller flere eksterne dommere, som typisk kommer fra en anden fotoklub i landet.  

Fototure

Vi tager også tit ud af huset på fælles fototure. Dette på almindelige klubaftener om tirsdagen (mest om foråret og sommeren), derudover endagsture lidt længere væk, og endelig har vi etablere en rejseafdeling, hvor vi har været i Paris i 2008, Dublin 2009, Sydfrankrig 2010 og Berlin i 2014.

Foredrag

For at få inspiration og høre hvordan andre gør ting, så har vi fra tid til anden besøg i klubben udefra. Vi har blandt andet haft besøg af Carsten fra Fotofestivallen i Thisted, Brian Rasmussen fra Fotomalia og fotograf Søren Friis fra Års og mange fl.

Workshops

I klubben afholder vi workshops baseret på aktuelle teamer og konkurrencer samt i brugen af eksempelvis Photoshop, Lightroom og andre redigeringsværktøjer.