Bunden opgave - "Sving"

I forbindelse med arbejdet omkring forbedring af vores billedkritik, blev vi enige om at stille en bunden opgave. Formålet med dette var, at få os til at tænke over de billedmæssige grundbegreber når vi planlagde og tog et billede. 

På klubaftenen den 25. marts vil vi så forsøge at vurdere de indkomne billeder og give behørig kritik. 

Du har så ca en måned til at komme op med et godt og velkomponeret billede. Dette billede uploades på normal vis til en folder. Billederne vil så blive vist og kritiseret på den pågældende klubaften.

Temaet hedder: Sving

Dette er jo et begreb der kan tolkes og abstraheres på flere måder.

Hvert medlem deltager med 1 billede.

Så - få batterierne ladet op og fundet den kreative optik frem. Vi ser frem til dine billeder.

Ændrede regler

Det er naturligvis positivt at der afleveres så mange billeder til Vis-dine-billeder. Desværre bliver aftenen lidt for lang, og de sidste billeder får nok ikke den opmærksomhed de kunne have krav på.

Derfor har bestyrelsen besluttet at ændre i reglerne.

Du kan, som tidligere, uploade max. 10 billeder, men du skal nu prioritere dem, således at de bedste kommer først. Det vil sige har de laveste numre.

Hvis det viser sig at antallet af indkomne billeder overskrider 90 stk, vil vi fjerne billeder ”bagfra”. Det vil sige alle billeder med nr 10, 9 og så videre fjernes fra alle deltagere, indtil vi når ned på 90 billeder i alt.

Bemærk venligst at det ikke er et krav at man deltager med 10 billeder. Har man kun lavet eksempelvis 5 billeder på en måned, så er det naturligvis også fint.

Den nye ordning kører som forsøg indtil vi finder et rimeligt leje. Måske skal vi vise 80 og måske 100, men det justerer vi undervejs.

Har du spørgsmål er du velkommen til at sende disse til formanden.