Vis dine billeder - Marts

Der er nu åbnet for upload af billeder til "Vis dine billeder" for marts måned. Husk de nye regler om prioritering af billederne.

Sidste måned havde vi præcis 79 billeder, altså meget tæt på den magiske grænse på 80 billeder max. til en Vis-dine-billeder aften. Lad os se om vi når den lige så præcist denne måned.

Bunden opgave - "Sving"

I forbindelse med arbejdet omkring forbedring af vores billedkritik, blev vi enige om at stille en bunden opgave. Formålet med dette var, at få os til at tænke over de billedmæssige grundbegreber når vi planlagde og tog et billede. 

På klubaftenen den 25. marts vil vi så forsøge at vurdere de indkomne billeder og give behørig kritik. 

Du har så ca en måned til at komme op med et godt og velkomponeret billede. Dette billede uploades på normal vis til en folder. Billederne vil så blive vist og kritiseret på den pågældende klubaften.

Temaet hedder: Sving

Dette er jo et begreb der kan tolkes og abstraheres på flere måder.

Hvert medlem deltager med 1 billede.

Så - få batterierne ladet op og fundet den kreative optik frem. Vi ser frem til dine billeder.