Indkaldelse til generalforsamling Tirsdag d. 29. jan kl. 19.30

Bestyrelsen indkalder hermed til Generalforsamling på ovennævnte dato/klokkeslet.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dg. før

OBS!! Der vil blive rundsendt indkaldelse til alle, med dagsorden i henhold til vedtægterne straks i det nye år

 

Velkommen til 2019

Vi har lige forladt 2018 med mange oplevelser og nu vil vi tage hul på 2019 der vil bringe klubbens medlemmer mange gode oplevelser og foredrag m.m

I skal være så hjerteligt velkomne allerede 8 januar med "Vis dine billeder" - så husk at lægge billeder ind eller tage max 10 stk med på USB.

Bestyrelsen