LoginOrdinær Generalforsamling


Der indkaldestil ordinær generalforsamling i Aalborg Fotoklub, tirsdag den 26. januar kl 19:30 i klubbens lokaler.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formandens beretning fremlægges til godkendelse
 • Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse
 • Kassereren fremlægger budget for det kommende år
 • Fastsættelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år.
  • Formand Jens Houmann er på valg og ønsker ikke genvalg
  • Billedsekretær Linda er på valg og ønsker genvalg
  • Næstformand Thomas Jensen er på valg og ønsker genvalg.
 • Valg af to suppleanter.
  • 1. suppleant Sean ønsker ikke genvalg
  • 2. suppleant Per Schaap ønsker genvalg
 • Valg af revisor
 • Valg af revisorsuppleant
 • Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes og ved opslag offentliggøres i klublokalet og på hjemmesidens medlemsforum senest en uge før generalforsamlingen.

For god ordens skyld kan det meddeles, at bestyrelsen har et forslag til nyt bestyrelsesmedlem og til posten som 1. suppleant.

Af hensyn til tilberedningen bedes man sende en e-mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest mandag den 25. januar kl. 17:00 hvis man deltager i spisningen. Dette er meget vigtigt hvis man ønsker at få noget at spise efter generalforsamlingen.