Kalender

Foregående dag Næste dag Næste måned
År Måned Uge I dag Søg Vælg ny måned

Ordinær generalforsamlig

Download som iCal-fil
x
Tirsdag, 31. januar 2017 19:30 - 21:30

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Aalborg Fotoklub, tirsdag den 31. januar kl 19:30 i klubbens lokaler.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formandens beretning fremlægges til godkendelse
 • Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse
 • Kassereren fremlægger budget for det kommende år
 • Fastsættelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år.
  • Kassere Tonny Johannsen er på valg og ønsker ikke genvalg
  • Sekretær Søren Gunge er på valg og ønsker ikke genvalg
 • Valg af to suppleanter
  • 1. suppleant Mogens ønsker ikke genvalg
  • 2. suppleant Per Schaap ønsker ikke genvalg
 • Valg af revisorsuppleant
 • Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes og ved opslag offentliggøres i klublokalet og på hjemmesidens medlemsforum senest en uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsen har pt ingen forslag til nogen af posterne. Interesserede til en af de 4 pladser må gerne kontakte formanden på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Fotoklubben vil være vært for et lille traktement af smørrebrød før generalforsamlingen.

Tilbage